{ }

Fascial kaučing

„ELEGANTNÝ, EFEKTÍVNY A ELASTICKÝ POHYB JE VÝSLEDKOM PRÁCE S FASCIAMI.“

Ten kto chce byť vitálny, aktívny, cítiť sa dobre, žiť bez bolesti by sa mal zaujímať o svoje fascie (spojivové tkanivá). Fascie plnia niekoľko základných úloh v našom tele: ochraňujú, podporujú, obaľujú, tvarujú, prenášajú pohyb a napätie, majú schopnosť ukladať kinetickú energiu. Sú významnou komunikačnou, transportnou a metabolickou sieťou.

Fasciálna sieť je našim najväčším zmyslovým a hormonálnym orgánom.

Fascie sú predĺžením nášho mozgu a nervového systému, prijímajú zmyslové vnemy rovnako ako naše oči, uši, či jazyk, reagujú na stresy i emócie, ktoré prežívame. Sú plné receptorov, vnímajú napr. vibrácie, tlak, bolesť, natiahnutie, pozíciu tela v priestore, významne ovplyvňujú náš zmysel pre pohyb, to ako sa hýbeme i to, ako sa cítime v našom tele. Tréning fasciálnej kolagénovej siete je cesta ku zdraviu, rovnováhe i odolnosti.

Uvoľnenie, pružnosť, flexibilita, integrovaný pohyb, telesné uvedomenie sú súčasťou fasciálneho kaučingu. Naučíme Vás ako špeciálne stimulovať a uvoľňovať svoje fascie, dozviete sa ako fascie vplývajú na Vašu „psyché“ i to, ako sa starať o svoju pavučinu života.

Našim cieľom je Váš optimálny, kvalitný, elegantný a efektívny pohyb, telesná i psychická pohoda.