{ }

Kraniosakrálna terapia

ODSTRÁNENIE NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV STRESU

Kraniosakrálna terapia ( CranioSacral Therapy, CST) je veľmi jemný a účinný prístup k práci s telom. Táto neinvazívna technika používa malý tlak asi 5 gramov na odstránenie reštrikcií (blokov) v kraniosakrálnom systéme /KSS/ a tak napomáha obnovovať jeho voľný pohyb.

KSS je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou (6-12 cyklov za minútu), ktorá pretrváva celý život. Palpačne (dotykom) je možné zachytiť  tento pohyb na lebke, krížovej kosti, tiež na periférnych fasciách cez pohmat členkov, zápästia, ramien. Reštrikcie v KSS môžu byť výsledkom zápalov, somatických dysfunkcií, zranení. KSS predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu, o stave vnútorných orgánov. Je úzko spojený, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.

Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kraniosakrálna terapia podporuje telo v jeho schopnosti sa liečiť samo. 

Odborná literatúra i výskumy uvádzajú tieto klinické indikácie kraniosakrálnej terapie:

 • vyváženie autonómneho nervového systému,
 • nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporenie prúdenia tekutín,
 • posilnenie imunitného systému,
 • vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • reštrikcia kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závrate,
 • astma, bronchitída, sinusitída,
 • dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
 • odstránenie napätia v organizme, v systéme kostí a svalstva,
 • uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
 • chronické bolesti, 
 • odstránenie negatívnych dôsledkov stresu,
 • depresie, úzkosť, šok, nespavosť
 • poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia,
 • hyperaktivita,
 • detská mozgová obrna,
 • doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť,
 • poruchy príjmu potravy.