Afirmácie

STRACH

ROCK ROSE (Helianthemum nummularium) Devätorník peniažtekový
„Prúdia ku mne netušené sily.“
„Som v Božích rukách.“

MIMULUS (Mimulus guttatus) Čarodejka škvrnitá
„Mám odvahu a silu.“
„Každá starosť je možnosť rastu.“

afirmacie4CHERRY PLUM (Prunus cerasifera) Slivka čerešnoplodná
„Plním svoju životnú úlohu.“
„Moje sily sú mi k dispozícií.“

RED CHESTNUT (Aesculus carnea) Pagaštan pleťový
„Som samostatná osobnosť.“
„Ten druhý je v Božích rukách.“

ASPEN (Populus tremula) Topoľ osikový
„Mám srdce plné dôvery a sily.“
„Mám strážneho anjela.“

NEISTOTA

CERATO (Ceratostigma willmottiana) Rohoblizník
„Vnútorný hlas rozprávaj sa so mnou. Vnútorný hlas ja ťa počujem.“
„Všímam si svoje impulzy.“

SCLERANTHUS (Scleranthus annuus) Sklerant ročný
„Nachádzam svoj vnútorný rytmus.“
„Vo svojom strede nájdem jednoznačné rozhodnutie.“

bach5GENTIAN (Gentiana amarella) Horček horký
„Verím na konečný úspech.“
„Prekonávanie prekážok je príležitosť učiť sa.“

GORSE (Ulex europaeus) Útesovec európsky
„Nádej je uzdravenie.“
„Každý nový deň je nová možnosť.“

HORNBEAM (Carpinus betulus) Hrab obyčajný
„Všetko ľahko zvládnem.“
„V hlave mám pocit čerstvosti a bdelosti.“

WILD OAT (Bromus ramosus) Stoklas konáristý
„Vnútorne idem v predurčenom smere života.“
„Vidím jasne a priťahujem pre seba vhodné možnosti.“

NEDOSTATOK ZÁUJMU O PRÍTOMNOSŤ

CLEMATIS (Clematis vitalba) Plamienok plotný
„Rozoznávam čím ďalej viac súvislosti medzi vnútorným a vonkajším svetom.“
„Moja úloha leží v konkrétnej prítomnosti.“

HONEYSUCLE (Lonicera caprifolium) Zemolez kozí
„Identifikujem sa so svojimi dnešnými úlohami.“
„Život sa koná dnes.“

bach6WILD ROSE (Rosa canina) Ruža šípová
„Vstupujem plne do života.“
„Vyvíjam nové, pozitívne životné programy.“

OLIVE (Olea europea) Oliva európska
„Prosím o silu k mojej úlohe.“
„Cítim ako do mňa prúdi kozmická sila.“

CHESTNUT BUD (Aesculus hippocastanum) Pagaštan konský
„Hľadané riešenie sa vo mne vynorí samo.“
„Rozprestiera sa vo mne pokoj.“

MUSTARD (Sinapis arvensis) Horčica roľná
„Som plná radosti.“
„Putujem po svetlých výšinách.“

WHITE CHESTNUT (Aesculus hippocastanum) Pagaštan konský
„Z každej skúsenosti sa naučím niečo nové.“
„Vidím to, čo je.“

OSAMELOSŤ

WATER VIOLET (Hottonia palustris) Perutník močiarny
„Konám s láskou, pokorne a múdro.“
„Podieľam a zúčastňujem sa.“

IMPATIENS (Impatiens glandulifera) Netýkavka žliazkatá
„V mojej hlave je pokoj, moje srdce bdie.“
„Každý má svoju vlastnú mieru.“

HEATHER (Calluna vulgaris) Vres obyčajný
„Som v bezpečí sama v sebe.“
„Som napojená na prúd Božskej energie.“

OVPLYVNITELNOSŤ

AGRIMONY (Agrimonia eupatoria) Repík pravý
„Budujem spojenie medzi rôznymi úrovňami mojej osobnosti.“
„Skutočnosti sa pozerám objektívne do očí.“

CENTAURY (Centaurium umbellatum) Zemežlč menšia
„Svoju úlohu nájdem iba sám v sebe.“
„Rozlišujem stále jasnejšie a výraznejšie.“

afirmacieWALNUT (Juglans regia) Orech kráľovský
„Deštruktívne vplyvy ma obchádzajú.“
„Nechávam odísť všetky obmedzenia, ktoré ma zdržujú v dosahovaní životných cieľov.“

HOLLY (Ilex aquifolium) Cezmína ostrolistá
„Milujem a som milovaná.“
„Otváram svoje srdce.“

SKĽÚČENOSŤ A BEZNÁDEJ

LARCH (Larix decidua) Smrekovec opadavý
„Viem to. Chcem to. To urobím. Robím to.“
„Svoju osobnosť rozvíjam stále viac a viac.“

PINE (Pinus sylvestris) Borovica lesná
„Milujem sa taká aká som.“
„Každá chyba je krok bližšie k Bohu.“

ELM (Ulmus procera) Brest
„Na každého je naložené iba toľko zodpovednosti koľko unesie.“
„Dostanem takú pomoc, akú potrebujem.“

bach6SWEET CHESTNUT (Castanea sativa) Gaštan jedlý
„Keď je núdza najvyššia Božia pomoc najbližšia.“
„Nocou ku svetlu.“

STAR OF BETHLEHEM (Ornithogalum umbellatum) Bledavka okolíkatá
„Celý môj systém dýcha.“
„Uvoľňujem všetky energetické blokády.“

WILLOW (Salix vitellina) Vŕba biela
„Stále lepšie rozoznávam zákon o príčine a účinku v dennom živote.“
„Čistím sa od všetkých negatívnych pozostatkov.“

OAK (Quercus robur) Dub letný
„To zvládnem.“
„Som vedená.“

CRAB APPLE (Malus sylvestris) Jabloň planá
„Nitku, ktorá ma vedie, nikdy nestrácam z očí.“
„Moje pravé jadro je pokojné a nedotknuté.“

PRÍLIŠNÁ STAROSTLIVOSŤ O BLAHO DRUHÝCH

CHICORY (Chicorium intybus) Čakanka obyčajná
„Rešpektujem hranice každého jednotlivca.“
„Istotu nachádzam v sebe.“

VERVAIN (Verbena officinalis) Železník lekársky
„Skrotím svoju energiu, aby som ju mohla používať opatrnejšie a cieľavedomejšie.“
„Stanem sa nádobou vyšších síl a odovzdávam sa úplne svojmu vnútornému vedeniu.“

bach6VINE (Vitis vinifera) Vinič hroznorodý
„Poznávam a rešpektujem jedinečnosť každého individua.“
„Pomáham, aby som si pomohla sama.“

BEECH (Fagus sylvatica) Buk lesný
„Vo všetkom rozoznávam pozitívny proces rastu.“
„Ja som v druhom, druhý je vo mne.“

ROCK WATER (Agua Petra) Voda skalná
„Nechám sa niesť životným prúdom.“
„Som otvorená pre nové poznatky a zážitky.“

Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.