História

„Pramatkou“ tejto psychoterapeutickej metódy bola Elsa Gindler, gymnastka, ktorá v 20. rokoch 20. storočia rozvíjala osobitý druh gymnastiky a práce s telom, ktorý bol založený na vnímaní a rozvíjaní telesných pocitov a pohybových impulzov, vlastnej individuality, úsilia o autonómiu, vývinu osobnosti a tendencie k seba uzdraveniu. V tom čase to bola silná provokácia voči uniformnému trénovaniu tela (porovnaj spoločenskú klímu vo vtedajšom Nemecku). Elsa pracovala s metódou v malých skupinkách so ženami v Berlíne dokonca i počas vojny a nacizmu (niektorým jej žiačkam metóda pomohla prežiť aj koncentračný tábor). S praktizovaním metódy  sa zistilo (Heller), že v cvičiacom vzrastal cit osobnej identity a zmyslu pre realitu „tu a teraz“.

Mnohé žiačky E. Gindler pred vojnou emigrovali (napr. Miriam Goldberg) a po vojne prispeli k definícii metódy spolu so psychoterapeutom Helmutom Stolze (Mníchov), ktorý pracoval s pohybom pri liečbe neuróz a psychóz a stal sa prvým teoretikom metódy.  H. Stolze, M. Goldberg (Izrael) a Christine Gräff založili skupinu, ktorá skúšala metódu v praxi. Metóda sa rozvíjala v hlavne v nemeckých krajinách (pod „krycím názvom“ i v bývalej NDR), rozšírila sa i v Rakúsku v 80.rokoch (tu je hradená i zdravotnými poisťovňami), Švajčiarsku, Taliansku. Jednotlivé krajiny majú svoje národné organizácie.  Koncentratívna pohybová terapia ako metóda založená na hlbinnej psychológii, čerpá z moderných poznatkov vývinovej psychológie, moderných neuro vied a integruje do seba i princípy behaviorálnej, systemickej a rodinnej psychoterapie.

Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.