Terapia

Ukážka terapie – Prepis terapeutickej práce a zážitkov klientky zo záverečnej práce: Kroky a cesta k samostatnosti (Schritte und der weg zur selbständigkeit), Petra Biháry (Repková), 2006.

Abstrakt

Popisujem priebeh, obsah i formu piatich po sebe nasledujúcich stretnutí. Cieľ bol definovaný: “Uvoľnene prejsť touto etapou života a vnímať svoju silu.“

Každá z kapitol obsahuje ponuku, vysvetlenie prečo bola táto ponuka zadaná, cieľ, reflexiu i akési zhrnutie v podobe možnej korekčnej skúsenosti, úvodný i záverečný telový dotazník, ich porovnanie. Práca pojednáva o orálno-regresnom spracovaní základného depresívneho konfliktu opustenia. Podľa jasne formulovaného cieľa, usudzujem u klientky na vyššie organizovanú štruktúru, s orálnymi rysmi, prvkami depresie, úzkosti a neistoty v zásade zdravú, normálne fungujúcu v mnohých oblastiach.

Cieľ bol naplnený, Laura dospela k zostrenému vnímaniu seba, zvýšila sa schopnosť lepšie zvládať záťažové situácie, cítiť a nachádzať cesty k uspokojovaniu vlastných potrieb. Prišlo k výraznému uvoľneniu, zmenil sa telový obraz, zlepšil sa spánok i znášanie vyšších zvukových frekvencií. Pravdepodobne počas stretnutí bola nadobudnutá skúsenosť dobrej separácie, posilnenia, podpory, odloženia ťažoby, odhalenie a napĺňanie vlastných potrieb.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: uspokojenie, uvoľnenie, podpora, posilnenie, ťažoba, vyváženie, dobrá poloha, lúčenie sa, odčlenenie sa, odstup, požehnanie.

8.STRETNUTIE č. 1

Klientka prichádza usmiata, v dobrej nálade, dostala prospechové štipendium. Odkladá veci, čo sa týkajú školy, nemá úplne príjemný pocit z toho, že sa škola končí a bude to musieť riešiť. Má potrebu odpočívať a uvoľniť sa.

Ponuka:

  • uvoľniť sa, nájsť si pohodlné miesto v kresle, aby si odpočinula
  • naplánovanie pohybu, sledovanie impulzu, vykonanie pohybu, kontrola

Vnímajte svoje telo. Prejdite ho od hlavy, cez krk, ramená, ruky, hrudník, brucho, panvu, až k nohám. Vnímajte tie časti, kde sa telo najviac dotýka podložky, nechajte telo spočinúť v kresle. Kde si dovolíte dobre sa oprieť? Kde to najviac potrebujete? Ktorá časť tela sa potrebuje najviac oprieť, odpočinúť si? Nechajte nohy spočinúť a oprieť sa o zem, nech vás podporí.  Ako sa táto podpora prejaví v tele, v hlave? Nájdite si dobré miesto v kresle. Sú miesta na vašom tele, ktoré chcú byť položené v kresle, uvoľnené a možno sú i miesta, ktoré sa tým stávajú aktívne? Ktorá časť tela by bola schopná  pohnúť sa? Naplánujte si pohyb v mysli, predstavte si ho od začiatku do konca. Kde sa rodia impulzy k pohybu? Čo všetko musíte zapnúť? Vykonajte tento pohyb, ukončite ho tam, kde ste ho v mysli skončila a skontrolujte ho s otvorenými očami. Spĺňa vaše predstavy, ako ste to zvládli? Je to naozaj tak ako ste to plánovali, chcela?

POHYB VYKONALA PRAVOU RUKOU.

ZÁŽITOK: „Veľmi príjemné, hľadala som miesta, kde sa telo chcelo oprieť.“

Najsilnejší moment zažila, keď som jej dala impulz, aby si predstavila pohyb a urobila ho. „Bola som zaskočená, že keď sa ruka dostala do požadovanej predstavy mala som blažený pocit.“ Poznáte ten pocit? „ Málokedy. Toto bola priam neskutočná spokojnosť. Normálne zažívam spokojnosť, ale som rozptýlená, akoby som vybehla 10. poschodí, toto bola taká koncentrovaná, silná spokojnosť, asi preto, že som bola dobre opretá chrbtom, akoby som dostávala energiu. Keď som urobila ten pohyb tak som cítila : teraz došlo k realizácií, toto bolo ukončené, kompletné, dosiahla som svoj cieľ.“ /veľmi spokojná, veľký úsmev na tvári/

Ktorá časť tejto skúsenosti by sa vám mohla teraz v živote hodiť? „Tá realizácia, že cítim tú blaženosť, silu, tá podpora chrbta bola super, vykonám naplánované, taká pevnosť v realizácií.“ Dalo by sa to aplikovať, preniesť do vášho života? „Keby som si to zopakovala.“

Dávam jej priestor, aby si to zopakovala sama. Pripomeniem jej, že keby potrebovala tak ma môže osloviť. Po cvičení sa pýtam na rozdiely? Videla som, ako cvičenie robila starostlivo a pozorne, pohyb si zopakovala 5x. „Bolo to ťažšie, je príjemné počúvať impulzy od niekoho iného. Je to ťažšie, keď si to človek musí riadiť sám. Skúsila som si to sama. Našla som si dobrú pozíciu v kresle. Najprv som chcela povedať, aby ste to viedli, potom som si spomenula, že vždy chcem, aby v aute pri mne niekto sedel, riadil niekto iný. Je dôležité, že som to urobila sama.“

Teraz ste si to skúsili a zvládli to úplne sama, to je fajn. „Áno, tá blaženosť tam však bola roztrieštená.“ Čo si myslíte, že spôsobilo tu roztrieštenosť? „Hlava, mala som ju natočenú doľava, šklbala sa mi, minimálne odchýlenie - extrémne spôsoby v prežívaní. Potom som si ju posunula.“ Je dôležité mať správne uloženú hlavu? „ V mojom prípade áno. Mám zažitý pocit rozdielu, predtým som poznala roztrieštenú blaženosť a teraz viem, aké je to, keď je silná blaženosť. Budem to poznať.

Teraz viem, že sa dá niečo spraviť. Myslela som si, že ja to neviem inak. Potrebovala som si  zafixovať, že ja robím ten pohyb, teraz, v následnosti, zabudla som si ho skontrolovať, to som celá ja.“ Potrebujete si viac uvedomiť, čo robíte vy sama, robiť to postupne a viac kontrolovať svoje pohyby, aj hlavu. / spokojne vydýchne/ Môžeme to takto ukončiť? „Ja mám dobrý pocit.“

PREČO TÁTO PONUKA?

Klientka má potrebu odpočinúť si, odložiť, čo ju zaťažuje a preto som zaradila uvoľnenie v sede – známa pozícia ako v škole. Zároveň dávam výzvu pre časti, ktoré sa môžu a chcú pohnúť, inštrukciu pripraviť sa na pohyb, naplánovať ho, skontrolovať - je možné zažiť jednotlivé etapy, skúsiť rôzne prechodové fázy, a zistiť aké sú. Preveriť si ako ich klientka zvláda. Ponuku je možné využiť aj diagnosticky. Samostatná voľba pohybu a časti s ktorou chce klientka pohnúť podporuje autonómiu, slobodné rozhodovanie sa a samostatnosť.

Ponukami sa tak trochu sústreďujem na telovú pozíciu, ktorú som zaznamenala pri prvom stretnutí. Hlava zaklonená dozadu, oddelená od tela, nohy v pohybe akýsi nesúlad medzi pasivitou a aktivitou, živosťou – nohy nastavené k behu, apatickosť až mŕtvolne do neba obrátená, kolabovaná hlava. Dbám na to, aby si všímala ako sa opora odráža hore, v hlave.

CIEĽ:

Nájsť si dostatočnú oporu, podporu. Samostatné vykonanie naplánovaného - nacvičenie. Presvedčenie sa o vlastných schopnostiach a sile. Zvyšovanie kompetencie a sebadôvery.

REFLEXIA:

Hlava: objavuje sa ako oddelený element – stav, ktorý som ja registrovala sa dostáva do vedomia. Spôsobuje určitú roztrieštenosť, je dôležité vniesť ju pod kontrolu. Vyhodnotím: Laura zvládla jednotlivé etapy, postrehla som, že je dôležité, prejsť si všetky fázy v kontinuite, viackrát, nacvičiť si ich, zopakovať, zapamätať si postupnosť a uvedomiť si účasť vlastného JA na riadení a vykonávaní. Pocit blaženosti mi pripomína uspokojovanie potrieb dieťaťa, rannú slasť pri kojení. Keď Laura realizuje pohyb pripomínam jej, že tam som keby ma potrebovala, tak podporujem jej odvahu k samostatnosti, separácií a plním úlohu akéhosi „bezpečného istenia“. Rozmýšľam o tom, ako matky podporujú a držia hlavu dieťaťa. Ďalej by som chcela pokračovať v ponukách: od sedeniu k státiu, sledovať impulzy k státiu, vstávať svojim tempom a pozorovať hlavu. Státie ako symbol napriamenia, zrovnanie chrbtice ako opory a podpory. Snažím sa byť aktívna a štruktúrovať sedenia i ponuky z ohľadom na krátkodobý rámec terapie.

MOŽNÁ SKÚSENOSŤ/1/:

Dokážem sa uspokojiť sama. Viem spraviť niečo pre vlastné uspokojenie, upokojenie a podporu.

Táto skúsenosť bola formulovaná z výpovedí klientky, ktoré sa mi zdali ako veľmi dôležité a podstatné. V texte ich označujem podčiarknutím. Je to akýsi predpoklad a zhrnutie akú /korekčnú/ skúsenosť mohla klientka na stretnutí zažiť.

„Známym alebo dopredu premysleným zmenám sa ľudská bytosť obyčajne prispôsobuje ľahšie. Vedci zistili, že časť mozgu riadiaca fyziologické funkcie, ktorým sa hovorí mimovoľné, ako napr. tlkot srdca alebo dýchanie, nám musí poskytnúť i východiskovú stratégiu ako prežiť. Hovorí sa jej opakovanie. Ak robíme niečo, čo nám umožňuje prežiť správne vyzve nás táto časť mozgu, aby sme rovnaké úkony opakovali a zaistili si tak tento úspech ešte raz. Opakovanie = bezpečie = prežitie.“/3

Naplánovanie niečoho dopredu a prehranie vo fantázií či pohybe v dôvernom prostredí, rozhovore podporuje proces dobrého rozlúčenia sa.

12. STRETNUTIE č.5

Otvorím tému: toto je posledné dohodnuté stretnutie. Klientka cíti ako jej naše stretnutia pomohli. Chcela by pokračovať aspoň raz do mesiaca, má potrebu z času na čas si pripomenúť, viac fixovať to, čo si cvičeniami zažila. Momentálne cíti, že mnohé v nej doznieva, cíti ako sa veľa vecí pohlo vo vnútri. Veľmi to pomohlo jej telu, uvedomila si, že potrebuje cítiť silný chrbát, je pre ňu dôležité, že teraz cíti svoje telo rovnako.

„Zo začiatku som prepadala panike, keď bolo veľa vecí v mojom živote, lebo som sa cítila slabá, teraz aj keď je toho veľa, nespôsobuje mi to paniku, vnútorne sa cítim v pohode, silná, mám jasný pocit, že to zvládam, veľmi dobre spávam.“ Dozvedám sa, že predtým nespávala dobre, mala desivé sny, v ktorých sa jej často snívalo, že ju niekto ohrozuje. „Uvedomila som, si, že človek...“ Dám jej ponuky, aby povedala v prvej osobe, čo si uvedomila. Usmeje sa a vzdychne, konštatuje je to ťažké. „Ja chcem robiť, to, čo je pre mňa najvhodnejšie, chcem nachádzať veci, ktoré sú pre mňa najlepšie, zvažovať z toho pohľadu, čo ja si želám, čo by bolo v tejto chvíli pre mňa najlepšie. Aj ľudia, iní si všimli, že som spokojnejšia, šťastnejšia, vraj žiarim.“ Je to tak, dokonca aj keď je smutná, osvojila si nové schopnosti vlastného uspokojovania, upokojovania, trápenia ustúpili keď začala nachádzať to, čo je pre ňu najlepšie. Rozpráva o tom, ako to cvičenie s guľou bolo pre ňu smutné, ale dôležité. Má pocit, že odvtedy sa bez zjavnej príčiny u nej veľa vecí vo vnútri mení a ona sa cíti dobre. Spomína na nedávne stretnutie s rodinou, na ktorom zažila stretnutie s tetou, ktorá ju takto oslovila:“ Tvoje narodenie si všetci dobre pamätáme lebo vtedy zomrel starý otec a tvoj otec zmizol.“ Je nahnevaná.„Akoby som doteraz bola prekrytá tými udalosťami.“

PONUKA: - ponúknem jej záverečné cvičenie, cesta, vybrať si jeden predmet za školu, druhý za nové pracovné miesto, špagát znázorňujúci cestu a rôzne predmety za dobré, silné zážitky z našich stretnutí, ktoré by pre ňu mohli byť zdrojom a ktoré si ešte chce pripomenúť a zafixovať.

ZÁŽITOK:

parfém hviezda – predstavuje školu,

palica a pero – najdôležitejšia skúsenosť, rovnováha, vnímanie tela a prirodzená ochrana, ja a ostatní, schopnosť mať vo svojej moci blízkosť a vzdialenosť druhých, mať silu pustiť a ovplyvňovať, regulovať to, „pocit, že sídlim v sebe“, niekomu sa odhaliť, inému zostať zahalená.

Skupina predmetov predstavuje skúsenosť, že relax je dôležitý, každý deň potrebuje mať priestor pre seba, stále sa uvoľňovať cez prízemné veci.

šiška - drevo, zem, uzemnenie,

kvetina – ženskosť, krášlenie sa,

sviečka – dôvera k životu, plynutie, skúsenosť nemať všetko pod kontrolou,

cukor – osladenie života, mať radosť, udržať si radosť, pozitívne, brať veci menej vážne.

S čím sa odtiaľto vydáte na cestu? „Pomohlo mi sústrediť sa na seba, na to, čo potrebujem, chcem ja. Musím robiť, to čo pre seba uznám za najvhodnejšie.“

Potrebovali by ste ešte niečo odo mňa na cestu?/Záverečné uspokojenie, prichádza mi na um cvičenie poskytnúť svoje ruky na posilnenie./ „Nič špeciálne.“ Rozmýšľam ako sa rozlúčim ja, rozhodnem sa zaželať jej všetko najlepšie.Dať jej požehnanie, ktoré spomínala v 3. stretnutí. Je šťastná a smeje sa. V kútiku duše si vraj bola istá, že jej dám takéto požehnanie, ale vraj už ho nepotrebuje. Rozprávame o tom, že si ho môže dať sama sebe.

PREČO TÁTO PONUKA:

Sledujem ňou, aby si klientka mohla prejsť ešte raz dôležitými a pre ňu podpornými momentmi.

CIEĽ:

Aktivácia, zviditeľnenie, uvedomenie zdrojov. Zistiť akú dlhú cestu sme prešli spolu, koľko ešte zostáva, či zdroje sú dostatočné. Balíček posilnení na cestu.

REFLEXIA:

Objavuje sa téma lepšej každodennej starostlivosti o seba. Uspokojovanie telových potrieb. Laurine prejavy sexuality. /Rozmarné a zvádzavé pohyby/. Dopriať si a rozmaznať sa. Potreba odhaliť seba. Klientka objavuje vlastné osobité potreby, začína rozlišovať či svojim správaním uspokojujem seba alebo iných. Pravdepodobne v minulých cvičeniach klientka dospela k integrovanej telovej skúsenosti, čo sa prejavilo v pocite dobrého vtelenia sa. Téma sexuality je aktivovaná aj tým, že sa rozvíja Laurin partnerský vzťah.

MOŽNÁ SKÚSENOSŤ /5/:

Ja odchádzam a idem s vedomím, že dokážem robiť pre seba to, čo uznám za najvhodnejšie, najuspokojivejšie. Viem rozpoznať seba i vlastné potreby. Niekomu sa nechám rozpoznať. Pozývam, vábim niekoho k spoločnej skúsenosti, ceste.

/Dobrá separácia/

kpt1

 

Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.