Kraniosakral balancing

„Odstránenie negatívnych dôsledkov stresu.“

Kraniosakrálna terapia ( CranioSacral Therapy, CST) je veľmi jemný a účinný prístup k práci s telom, ktorý spája odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta. Táto neinvazívna technika používa malý tlak asi 5 gramov na odstránenie reštrikcií (blokov) v kraniosakrálnom systéme /KSS/ a tak napomáha obnovovať jeho voľný pohyb. V kombinácii s inými metódami starostlivosti o zdravie bolo dokázané že terapia je klinicky efektívna pri podporovaní schopností tela liečiť sa samo.

"Dlho som hľadal úvod do kraniosakrálnej terapie, pre tých, ktorí nevedia, čo to je,
alebo si myslia, že je to spojené s poraneniami chrbtice,
alebo, že terapia je vhodná iba pre chorých.
V skutočnosti CST predstavuje prirodzenú manuálnu terapiu, ktorá je preventívne,
liečebne, psychologicky, emocionálne a rovnako tak anatomicky a somaticky zameraná.“
Birgir Hilmarsson, zakladateľ a riaditeľ Upledgerového inštitútu, Island

KSS je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou, ktorá pretrváva celý život, cykly 6-12 za minútu sa odvíjajú v dvoch pohybových fázach – flexia a extenzia. Palpačne (dotykom) je možné zachytiť ho na lebke, krížovej kosti, tiež na periférnych fasciách cez pohmat  členkov, zápästia, ramien. Reštrikcie v KSS môžu byť výsledkom zápalov, somatických dysfunkcií, zranení. KSS predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu, o stave vnútorných orgánov. Je úzko spojený, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.

Kraniosakrálny pulz vzniká pohybom tekutiny (moku – Liquor cerebrospinalis) obklopujúcej mozog a miechu. Pleny (membrány), medzi ktorými sa táto tekutina nachádza, sú pevne pripojené na vnútornú plochu kostí v lebke (lat. cranium) a na krížovú kosť (lat. sacrum) - odtiaľ pochádza názov kraniosakrálny systém.

Dr. Wiliem G. Sutherland /1873-1954/ - osteopat, rozvinul terapiu jemných manipulácií k nastoleniu harmónie v KSS. Bol jedným z prvých západných lekárov, ktorí objavili súvislosť medzi „spontánnym vyliečením“ tzv. neriešiteľných prípadov a pochopením choroby ako učebného procesu. Chirurg John E. Upledger  doplnil jeho teóriu o fungovanie membránového systému.

Kraniosakrálna terapia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti  uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kraniosakrálna terapia podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístupe ku klientovi. Terapia sa vykonáva v oblečení a trvá približne hodinu.

KRANIOSAKRAL BALANCING je účinný:

 • na vyváženie autonómneho nervového systému,
 • nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín,
 • pre vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
 • vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach,
 • astma, bronchitída, sinusitída,
 • dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
 • na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
 • na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
 • pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze,
 • v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu),
 • v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti,
 • poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia,
 • hyperaktivita,
 • detská mozgová obrna,
 • doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť,
 • poruchy príjmu potravy.

Vedecký základ kraniosakrálnej terapie

V polovici 70 tych rokov Michiganska štátna univerzita (MSU) požiadala Dr. Johna E. Upledgera, aby vedecky obhájil poznatky Dr. Sutherlanda. V rokoch 1975 – 1983 bol Upledger profesorom biomechaniky na Fakulte osteopatického lekárstva MSU, viedol tím anatomov, fyziologov, biofyziologov a bioinžinierov, aby preskúmali a zdokumentovali vplyv kraniosakrálneho systému na telo. Väčšina výskumov bola publikovaná a vytvorila základ metódy, ktorá nesie názov Kraniosakrálna terapia (CST). Závery výskumov podporili už publikované poznatky profesora Guiseppi Speriono v časopise Anatomica Humanica (Ľudská anatomia). Pre klinické využitie metódy boli vypracované i porovnávacie štúdie.

Výsledky štúdii ukázali, že štandardizované merateľné vyšetrenia pohybu kraniosakrálneho systému predstavujú praktický prístup k štúdiám vzťahov medzi dysfunkciami kraniosakrálneho systému a rôznych druhov zdravotných, behaviorálnych a výkonnostných problémov. Ďalšie uskutočnené výskumy potvrdili aj prepojenie s psychiatrickými poruchami a symptomatologiou u novorodencov.

„Spojenie dotyku, zámeru a usmerňovania energie
je predzvesť potenciálnej lekárskej vedy neurčitého rozsahu a šírky.“
PhDr. Richard Grossinger


Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.