O nás

Mgr. Petra Biháry absolvovala štúdium na Pražskej Univerzite novej doby v odbore zdravý spôsob života (1997- 2001). Titul magister získala v odbore Sociálna práca - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (pdf)  obhájením práce: Sociálne poradenstvo pre pozostalých. Výcvik Koncentratívno-pohybovej terapie (2002 - 2006) ukončila obhájením záverečnej práce: Kroky a cesta k samostatnosti (Schritte und der weg zur selbständigkeit).

Ďalšie vzdelanie:

 • Dva  ročné kurzy organizované Sekciou muzikoterapie a neverbálnych techník Psychoterapeutickej spoločnosťi ČLS Praha:
  • kurz Neverbálnej techniky (1998) - Dr. Jitka Vodňanská
  • kurz Práca s telom v psychoterapii s prvkami biosyntézy, bioenergetiky, relaxačných masáži, stabilizačné prvky pre prácu v krízových situáciach (1999) - Mgr. Yvonna Lucká
 • Zen shiatcu I. – III. stupeň (1998)
 • Bachová kvetová terapia (1998)
 • Arolo I.-II. stupeň (1998-1999) – Tibor Geljen
 • Aktívna duchovná terapia I.-II stupeň (1998) – Ladislav Broczky
 • Reiki učiteľ (1999) – Darshan Tändzin Dadôn
 • Manuálna lymfodrenáž (2001 – 2002)
 • Bowenova masáž (2002)
 • Inštitút pre integratívnu psychoterapiu a psychologické poradenstvo Olomouc:
  • seminár Neurolingvistické programovanie (1999) – PhDr. Jiří Zíka
  • Hľadanie a liečba vnútorného dieťaťa (1999) – PhDr. S. Morávek, PhDr. I. Koťátková
  • Eriksonovská hypnoterapia I., II.  (2002) – PhDr. Jiří Zíka
 • Inštitút Virginie Satirovej v SR: model 1-3 (2001-2003)
 • Autogénny tréning (2003) – prim. MUDr. Jozef Hašto
 • Craniosákrálna osteopatia I., II., III. (2005) – Bc. Markéta Bezušková, Radek Neškrabal
 • Dornova metóda a Breussova masáž (2005) – Anna Velíšková
 • Míčková facilitace u respiračních onemocnění nespecifické mobilizace pomocí míčku na softtenis (2005) – Zdenka Jebavá
 • Psychosomatická artterapia: Intercentrum psychosomatickej artterapie v Českej republike, Ak. Mal. Jiřina Pruchová (1998)
 • The Art  and Science International Academy of Colour Technologies : Aurasoma I. (2005) – Dominic Yeoman, Morské a motýlie esencie (2005),  Aurasoma II. (2009), Aurasoma III. (2010). 
 • Psychoterapia zameraná na telo (2011) – Ebba Boyesen
 • Alpha nursing (2011) – Mona Lisa Boyesen

Petra Biháry od roku 1994 pracovala v Slovenskom rozhlase v Redakcii armádneho vysielania, najprv ako  samostatný odborný programovo-realizačný pracovník, neskôr  ako redaktorka a moderátorka. Do relácie Plná poľná prispievala rozhovormi, reportážami, podieľa sa na tvorbe scenára a jeho dramaturgickej stavbe. Od roku 1995 má moderátorské skúsenosti nielen z moderovania armádneho magazínu raz týždenne, ale i so živým moderovaním akcií napr. „VOJENSKÝ ČIN ROKA“, „DEŇ DETÍ S ARMÁDOU A SLOVENSKÝM ROZHLASOM“, akcií zameraných na podporu integrácie „POĎTE S NAMI NA TO“, propagácia profesionalizácie ozbrojených síl „VERBUNG TOUR“, a iné.


Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.